WJAG  780 kHz US NE NORFOLK          Day NON  1.0  kW
WJAK  1460 kHz US TN JACKSON          Day NON  0.8  kW
WJAK  1460 kHz US TN JACKSON          Nit NON  0.105 kW
WJAM  1340 kHz US AL SELMA           Unl NON  1.0  kW
WJAS  1320 kHz US PA PITTSBURGH         Day NON  7.0  kW
WJAS  1320 kHz US PA PITTSBURGH         Nit DIR  3.3  kW Pattern
WJAT  800 kHz US GA SWAINSBORO         Day NON  1.0  kW
WJAT  800 kHz US GA SWAINSBORO         Nit NON  0.5  kW
WJAW  630 kHz US WV ST. MARYS         Day NON  1.0  kW
WJAW  630 kHz US WV ST. MARYS         Nit NON  0.037 kW
WJAY  1280 kHz US SC MULLINS          Day NON  4.2  kW
WJAY  1280 kHz US SC MULLINS          Nit NON  0.27 kW
WJBB  1300 kHz US GA WINDER           Day NON  0.65 kW
WJBB  1300 kHz US GA WINDER           Nit NON  0.05 kW
WJBC  1230 kHz US IL BLOOMINGTON        Unl NON  1.0  kW
WJBE  1040 kHz US TN POWELL           Cri NON  3.0  kW
WJBE  1040 kHz US TN POWELL           Day NON 10.0  kW
WJBI  1290 kHz US MS BATESVILLE         Day NON  0.73 kW
WJBI  1290 kHz US MS BATESVILLE         Nit NON  0.091 kW
WJBM  1480 kHz US IL JERSEYVILLE        Day DIR  0.5  kW Pattern
WJBM  1480 kHz US IL JERSEYVILLE        Nit DIR  0.032 kW Pattern
WJBO  1150 kHz US LA BATON ROUGE        Day DIR 15.0  kW Pattern
WJBO  1150 kHz US LA BATON ROUGE        Nit DIR  5.0  kW Pattern
WJBS  1440 kHz US SC HOLLY HILL         Day NON  1.0  kW
WJBW  1000 kHz US FL JUPITER          Day NON  0.65 kW
WJBW  1000 kHz US FL JUPITER          Nit NON  0.017 kW
WJBX  770 kHz US FL NORTH FORT MYERS      Day DIR 10.0  kW Pattern
WJBX  770 kHz US FL NORTH FORT MYERS      Nit DIR  0.63 kW Pattern
WJCC  1700 kHz US FL MIAMI SPRINGS       Day NON 10.0  kW
WJCC  1700 kHz US FL MIAMI SPRINGS       Nit NON  1.0  kW
WJCM  1050 kHz US FL SEBRING          Day NON  1.0  kW
WJCM  1050 kHz US FL SEBRING          Nit NON  0.011 kW
WJCP  1460 kHz US IN NORTH VERNON        Day NON  1.0  kW
WJCP  1460 kHz US IN NORTH VERNON        Nit NON  0.092 kW
WJCV  1290 kHz US NC JACKSONVILLE        Day NON  5.0  kW
WJCV  1290 kHz US NC JACKSONVILLE        Nit NON  0.047 kW
WJCW  910 kHz US TN JOHNSON CITY        Day NON  5.0  kW
WJCW  910 kHz US TN JOHNSON CITY        Nit DIR  1.0  kW Pattern
WJDA  1300 kHz US MA QUINCY           Day NON  1.0  kW
WJDA  1300 kHz US MA QUINCY           Nit NON  0.072 kW
WJDB  630 kHz US AL THOMASVILLE        Day NON  1.0  kW
WJDB  630 kHz US AL THOMASVILLE        Nit NON  0.049 kW
WJDM  1530 kHz US NJ ELIZABETH         Cri NON  0.67 kW
WJDM  1530 kHz US NJ ELIZABETH         Day DIR 10.0  kW Pattern
WJDM  1530 kHz US NJ ELIZABETH         Day NON  1.0  kW
WJDX  620 kHz US MS JACKSON          Day NON  5.0  kW
WJDX  620 kHz US MS JACKSON          Nit DIR  1.0  kW Pattern
WJDY  1470 kHz US MD SALISBURY         Day DIR  5.0  kW Pattern
WJDY  1470 kHz US MD SALISBURY         Nit DIR  0.043 kW Pattern
WJEH  990 kHz US OH GALLIPOLIS         Cri NON  0.25 kW
WJEH  990 kHz US OH GALLIPOLIS         Day NON  1.0  kW
WJEH  990 kHz US OH GALLIPOLIS         Nit NON  0.016 kW
WJEJ  1240 kHz US MD HAGERSTOWN         Unl NON  1.0  kW
WJEM  1150 kHz US GA VALDOSTA          Day DIR  5.0  kW Pattern
WJEM  1150 kHz US GA VALDOSTA          Nit DIR  0.101 kW Pattern
WJER  1450 kHz US OH DOVER-NEW PHILADELPH    Unl NON  1.0  kW
WJET  1400 kHz US PA ERIE            Unl NON  1.0  kW
WJFC  1480 kHz US TN JEFFERSON CITY       Day NON  0.5  kW
WJFC  1480 kHz US TN JEFFERSON CITY       Nit NON  0.034 kW
WJFK  1580 kHz US MD MORNINGSIDE        Day DIR 50.0  kW Pattern
WJFK  1580 kHz US MD MORNINGSIDE        Nit DIR  0.27 kW Pattern
WJIB  740 kHz US MA CAMBRIDGE         Day NON  0.25 kW
WJIB  740 kHz US MA CAMBRIDGE         Nit NON  0.005 kW
WJIE  900 kHz US KY LOUISVILLE         Day NON  0.93 kW
WJIE  900 kHz US KY LOUISVILLE         Nit NON  0.162 kW
WJIL  1550 kHz US IL JACKSONVILLE        Day DIR  1.0  kW Pattern
WJIL  1550 kHz US IL JACKSONVILLE        Nit DIR  0.01 kW Pattern
WJIM  1240 kHz US MI LANSING          Day NON  0.89 kW
WJIM  1240 kHz US MI LANSING          Nit NON  0.89 kW
WJIP  1370 kHz US NY ELLENVILLE         Day NON  5.0  kW
WJIT  1250 kHz US PR SABANA           Day DIR  0.25 kW Pattern
WJIT  1250 kHz US PR SABANA           Nit DIR  1.0  kW Pattern
WJJC  1270 kHz US GA COMMERCE          Day NON  5.0  kW
WJJC  1270 kHz US GA COMMERCE          Nit NON  0.173 kW
WJJL  1440 kHz US NY NIAGARA FALLS       Day NON  1.0  kW
WJJL  1440 kHz US NY NIAGARA FALLS       Nit NON  0.055 kW
WJJM  1490 kHz US TN LEWISBURG         Day NON  1.0  kW
WJJM  1490 kHz US TN LEWISBURG         Nit NON  1.0  kW
WJJQ  810 kHz US WI TOMAHAWK          Day NON  0.94 kW
WJJQ  810 kHz US WI TOMAHAWK          Nit NON  0.012 kW
WJJT  1540 kHz US TN JELLICO          Cri NON  0.5  kW
WJJT  1540 kHz US TN JELLICO          Day NON  1.0  kW
WJJT  1540 kHz US TN JELLICO          Nit NON  0.001 kW
WJKB  950 kHz US SC MONCKS CORNER       Day DIR 10.0  kW Pattern
WJKB  950 kHz US SC MONCKS CORNER       Nit DIR  6.0  kW Pattern
WJKN  1510 kHz US MI JACKSON          Day NON  0.38 kW
WJKY  1060 kHz US KY JAMESTOWN         Day NON  1.0  kW
WJLD  1400 kHz US AL FAIRFIELD         Unl NON  1.0  kW
WJLE  1480 kHz US TN SMITHVILLE         Day NON  1.0  kW
WJLE  1480 kHz US TN SMITHVILLE         Nit NON  0.034 kW
WJLG  900 kHz US GA SAVANNAH          Day NON  4.35 kW
WJLG  900 kHz US GA SAVANNAH          Nit NON  0.152 kW
WJLS  560 kHz US WV BECKLEY          Day NON  4.5  kW
WJLS  560 kHz US WV BECKLEY          Nit DIR  0.47 kW Pattern
WJLX  1240 kHz US AL JASPER           Unl NON  1.0  kW
WJMC  1240 kHz US WI RICE LAKE         Unl NON  1.0  kW
WJML  1110 kHz US MI PETOSKEY          Day DIR 10.0  kW Pattern
WJML  1110 kHz US MI PETOSKEY          Nit DIR  0.01 kW Pattern
WJMO  1300 kHz US OH CLEVELAND         Unl DIR  5.0  kW Pattern
WJMS  590 kHz US MI IRONWOOD          Day NON  5.0  kW
WJMS  590 kHz US MI IRONWOOD          Nit DIR  1.0  kW Pattern
WJMT  730 kHz US WI MERRILL          Day NON  1.0  kW
WJMT  730 kHz US WI MERRILL          Nit NON  0.127 kW
WJMX  1400 kHz US SC DARLINGTON         Day NON  1.0  kW
WJMX  1400 kHz US SC DARLINGTON         Nit NON  1.0  kW
WJNA  790 kHz US TN ASHLAND CITY        Day NON  2.0  kW
WJNA  790 kHz US TN ASHLAND CITY        Nit NON  0.035 kW
WJNC  1240 kHz US NC JACKSONVILLE        Unl NON  1.0  kW
WJNJ  1320 kHz US FL JACKSONVILLE        Day NON 50.0  kW
WJNJ  1320 kHz US FL JACKSONVILLE        Nit DIR  5.0  kW Pattern
WJNL  1210 kHz US MI KINGSLEY          Cri NON  2.5  kW
WJNL  1210 kHz US MI KINGSLEY          Day NON 50.0  kW
WJNO  1290 kHz US FL WEST PALM BEACH      Day DIR 10.0  kW Pattern
WJNO  1290 kHz US FL WEST PALM BEACH      Nit DIR  4.9  kW Pattern
WJNT  1180 kHz US MS PEARL           Cri NON 10.0  kW
WJNT  1180 kHz US MS PEARL           Day NON 50.0  kW
WJNT  1180 kHz US MS PEARL           Nit DIR  0.5  kW Pattern
WJNX  1330 kHz US FL FORT PIERCE        Day DIR  5.0  kW Pattern
WJNX  1330 kHz US FL FORT PIERCE        Nit DIR  1.0  kW Pattern
WJNZ  1000 kHz US AL ROBERTSDALE        Day NON  1.0  kW
WJOB  1230 kHz US IN HAMMOND          Unl NON  1.0  kW
WJOC  1490 kHz US TN CHATTANOOGA        Unl NON  1.0  kW
WJOI  1230 kHz US VA NORFOLK          Day NON  0.627 kW
WJOI  1230 kHz US VA NORFOLK          Nit NON  0.627 kW
WJOK  1050 kHz US WI KAUKAUNA          Day DIR  1.0  kW Pattern
WJOK  1050 kHz US WI KAUKAUNA          Nit DIR  0.5  kW Pattern
WJOL  1340 kHz US IL JOLIET           Unl NON  1.0  kW
WJON  1240 kHz US MN ST. CLOUD         Day NON  1.0  kW
WJON  1240 kHz US MN ST. CLOUD         Nit NON  1.0  kW
WJOT  1510 kHz US IN WABASH           Day NON  0.25 kW
WJOX  690 kHz US AL BIRMINGHAM         Day NON 50.0  kW
WJOX  690 kHz US AL BIRMINGHAM         Nit DIR  0.5  kW Pattern
WJOY  1230 kHz US VT BURLINGTON         Unl NON  1.0  kW
WJPA  1450 kHz US PA WASHINGTON         Unl NON  1.0  kW
WJPF  1340 kHz US IL HERRIN           Unl NON  0.77 kW
WJPJ  1190 kHz US TN HUMBOLDT          Day NON  0.42 kW
WJQS  1400 kHz US MS JACKSON          Unl NON  1.0  kW
WJR   760 kHz US MI DETROIT          Unl NON 50.0  kW
WJRD  1150 kHz US AL TUSCALOOSA         Day NON 20.0  kW
WJRD  1150 kHz US AL TUSCALOOSA         Nit DIR  1.0  kW Pattern
WJRI  1340 kHz US NC LENOIR           Unl NON  1.0  kW
WJRM  1390 kHz US NC TROY            Day NON  1.0  kW
WJRM  1390 kHz US NC TROY            Nit NON  0.035 kW
WJRW  1340 kHz US MI GRAND RAPIDS        Unl NON  1.0  kW
WJSB  1050 kHz US FL CRESTVIEW         Day NON  3.1  kW
WJSM  1110 kHz US PA MARTINSBURG        Day NON  1.0  kW
WJST  1280 kHz US PA NEW CASTLE         Day NON  4.9  kW
WJST  1280 kHz US PA NEW CASTLE         Nit DIR  1.0  kW Pattern
WJTB  1040 kHz US OH NORTH RIDGEVILLE      Cri NON  2.5  kW
WJTB  1040 kHz US OH NORTH RIDGEVILLE      Day NON  5.0  kW
WJTH  900 kHz US GA CALHOUN          Day NON  1.0  kW
WJTH  900 kHz US GA CALHOUN          Nit NON  0.266 kW
WJTI  1460 kHz US WI WEST ALLIS         Day DIR  1.0  kW Pattern
WJTI  1460 kHz US WI WEST ALLIS         Nit DIR  0.24 kW Pattern
WJTN  1240 kHz US NY JAMESTOWN         Day NON  0.5  kW
WJTN  1240 kHz US NY JAMESTOWN         Nit NON  1.0  kW
WJTO  730 kHz US ME BATH            Day NON  1.0  kW
WJTO  730 kHz US ME BATH            Nit NON  0.006 kW
WJTP  890 kHz US GA LITHIA SPRINGS       Day NON  5.0  kW
WJUA  1200 kHz US FL PINE ISLAND CENTER     Day DIR 50.0  kW Pattern
WJUA  1200 kHz US FL PINE ISLAND CENTER     Nit DIR  1.0  kW Pattern
WJUB  1420 kHz US WI PLYMOUTH          Day NON  0.5  kW
WJUB  1420 kHz US WI PLYMOUTH          Nit NON  0.062 kW
WJUL  1230 kHz US GA HIAWASSEE         Day NON  1.0  kW
WJUL  1230 kHz US GA HIAWASSEE         Nit NON  1.0  kW
WJUN  1220 kHz US PA MEXICO           Day NON  1.0  kW
WJUN  1220 kHz US PA MEXICO           Nit NON  0.046 kW
WJUS  1310 kHz US AL MARION           Day NON  5.0  kW
WJUS  1310 kHz US AL MARION           Nit NON  0.033 kW
WJWL  900 kHz US DE GEORGETOWN         Day DIR 10.5  kW Pattern
WJWL  900 kHz US DE GEORGETOWN         Day NON  1.0  kW
WJWL  900 kHz US DE GEORGETOWN         Nit DIR  1.08 kW Pattern
WJWL  900 kHz US DE GEORGETOWN         Nit NON  0.145 kW
WJXL  1010 kHz US FL JACKSONVILLE BEACH     Day DIR 50.0  kW Pattern
WJXL  1010 kHz US FL JACKSONVILLE BEACH     Nit DIR 30.0  kW Pattern
WJYE  1280 kHz US ME GARDINER          Day NON  5.0  kW
WJYE  1280 kHz US ME GARDINER          Nit DIR  5.0  kW Pattern
WJYI  1340 kHz US WI MILWAUKEE         Day NON  1.0  kW
WJYI  1340 kHz US WI MILWAUKEE         Nit NON  1.0  kW
WJYK  980 kHz US VA CHASE CITY         Day NON  1.0  kW
WJYM  730 kHz US OH BOWLING GREEN       Day DIR  1.0  kW Pattern
WJYM  730 kHz US OH BOWLING GREEN       Nit DIR  0.359 kW Pattern
WJYP  1300 kHz US WV ST. ALBANS         Day NON  1.0  kW
WJYP  1300 kHz US WV ST. ALBANS         Nit NON  0.049 kW
WJYZ  960 kHz US GA ALBANY           Day DIR  5.0  kW Pattern
WJYZ  960 kHz US GA ALBANY           Nit DIR  0.39 kW Pattern
WJZ   1300 kHz US MD BALTIMORE         Day DIR  5.0  kW Pattern
WJZ   1300 kHz US MD BALTIMORE         Nit DIR  5.0  kW Pattern
WJZI  1540 kHz US IN DECATUR          Day NON  0.25 kW
WJZM  1400 kHz US TN CLARKSVILLE        Unl NON  1.0  kW
WJZN  1400 kHz US ME AUGUSTA          Cri NON  1.0  kW
WJZN  1400 kHz US ME AUGUSTA          Day NON  1.0  kW
WJZN  1400 kHz US ME AUGUSTA          Nit NON  1.0  kW
Updated Saturday May 6, 2017 at 10:45am