WPAB  550 kHz US PR PONCE           Day NON  5.0  kW
WPAB  550 kHz US PR PONCE           Nit NON  5.0  kW
WPAD  1560 kHz US KY PADUCAH          Day NON  1.0  kW
WPAD  1560 kHz US KY PADUCAH          Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPAD  1560 kHz US KY PADUCAH          Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPAD  1560 kHz US KY PADUCAH          Nit NON  0.035 kW
WPAK  1490 kHz US VA FARMVILLE         Unl NON  1.0  kW
WPAM  1450 kHz US PA POTTSVILLE         Unl NON  1.0  kW
WPAQ  740 kHz US NC MOUNT AIRY         Cri NON  1.0  kW
WPAQ  740 kHz US NC MOUNT AIRY         Day NON 10.0  kW
WPAQ  740 kHz US NC MOUNT AIRY         Nit NON  0.007 kW
WPAT  930 kHz US NJ PATERSON          Day DIR  5.0  kW Pattern
WPAT  930 kHz US NJ PATERSON          Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPAX  1240 kHz US GA THOMASVILLE        Day NON  1.0  kW
WPAX  1240 kHz US GA THOMASVILLE        Nit NON  1.0  kW
WPAX  1240 kHz US GA THOMASVILLE        Unl NON  1.0  kW
WPAY  1520 kHz US OH ROSSFORD          Day DIR  0.5  kW Pattern
WPAY  1520 kHz US OH ROSSFORD          Nit DIR  0.4  kW Pattern
WPAZ  1370 kHz US PA POTTSTOWN         Day NON  1.0  kW
WPAZ  1370 kHz US PA POTTSTOWN         Nit NON  0.052 kW
WPBC  1310 kHz US GA DECATUR          Day NON  2.5  kW
WPBC  1310 kHz US GA DECATUR          Nit NON  0.031 kW
WPBQ  1240 kHz US MS FLOWOOD          Unl NON  0.88 kW
WPBR  1340 kHz US FL LANTANA          Unl NON  0.81 kW
WPBS  1040 kHz US GA CONYERS          Cri NON  5.5  kW
WPBS  1040 kHz US GA CONYERS          Day NON 50.0  kW
WPCC  1410 kHz US SC CLINTON          Day NON  1.0  kW
WPCC  1410 kHz US SC CLINTON          Nit NON  0.1  kW
WPCE  1400 kHz US VA PORTSMOUTH         Day NON  1.0  kW
WPCE  1400 kHz US VA PORTSMOUTH         Nit NON  1.0  kW
WPCF  1290 kHz US FL PANAMA CITY BEACH     Day NON  0.27 kW
WPCF  1290 kHz US FL PANAMA CITY BEACH     Nit NON  0.055 kW
WPCH  1310 kHz US GA WEST POINT         Day NON  1.0  kW
WPCH  1310 kHz US GA WEST POINT         Nit NON  0.025 kW
WPCI  1490 kHz US SC GREENVILLE         Unl NON  1.0  kW
WPCM  920 kHz US NC BURLINGTON-GRAHAM     Day NON  5.0  kW
WPCM  920 kHz US NC BURLINGTON-GRAHAM     Nit NON  0.055 kW
WPCN  1010 kHz US WI STEVENS POINT       Day NON  1.0  kW
WPCN  1010 kHz US WI STEVENS POINT       Nit NON  0.01 kW
WPDC  1600 kHz US PA ELIZABETHTOWN       Day NON  1.0  kW
WPDC  1600 kHz US PA ELIZABETHTOWN       Nit NON  0.018 kW
WPDM  1470 kHz US NY POTSDAM          Day NON  1.0  kW
WPDM  1470 kHz US NY POTSDAM          Nit NON  0.044 kW
WPDR  1350 kHz US WI PORTAGE          Day NON  1.0  kW
WPDR  1350 kHz US WI PORTAGE          Nit NON  0.041 kW
WPDX  750 kHz US WV CLARKSBURG         Day NON  1.0  kW
WPEH  1420 kHz US GA LOUISVILLE         Day NON  1.0  kW
WPEH  1420 kHz US GA LOUISVILLE         Nit NON  0.159 kW
WPEK  880 kHz US NC FAIRVIEW          Day NON  5.0  kW
WPEL  800 kHz US PA MONTROSE          Day NON  1.0  kW
WPEL  800 kHz US PA MONTROSE          Nit NON  0.135 kW
WPEO  1020 kHz US IL PEORIA           Day NON  1.0  kW
WPET  950 kHz US NC GREENSBORO         Day NON  0.54 kW
WPET  950 kHz US NC GREENSBORO         Nit NON  0.041 kW
WPFB  910 kHz US OH MIDDLETOWN         Day NON  1.0  kW
WPFB  910 kHz US OH MIDDLETOWN         Nit NON  0.1  kW
WPFC  1550 kHz US LA BATON ROUGE        Day NON  5.0  kW
WPFC  1550 kHz US LA BATON ROUGE        Nit NON  0.042 kW
WPFJ  1480 kHz US NC FRANKLIN          Day NON  5.0  kW
WPFJ  1480 kHz US NC FRANKLIN          Nit NON  0.013 kW
WPFP  980 kHz US WI PARK FALLS         Day NON  1.0  kW
WPFP  980 kHz US WI PARK FALLS         Nit NON  0.105 kW
WPFR  1480 kHz US IN TERRE HAUTE        Day DIR  5.0  kW Pattern
WPFR  1480 kHz US IN TERRE HAUTE        Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPGG  1450 kHz US NJ ATLANTIC CITY       Unl NON  1.0  kW
WPGM  1570 kHz US PA DANVILLE          Day NON  2.5  kW
WPGM  1570 kHz US PA DANVILLE          Nit NON  0.221 kW
WPGP  1250 kHz US PA PITTSBURGH         Day NON  5.0  kW
WPGP  1250 kHz US PA PITTSBURGH         Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPGR  1510 kHz US PA MONROEVILLE        Cri DIR  2.5  kW Pattern
WPGR  1510 kHz US PA MONROEVILLE        Day DIR  5.0  kW Pattern
WPGR  1510 kHz US PA MONROEVILLE        Nit NON  0.001 kW
WPGS  840 kHz US FL MIMS            Day NON  1.0  kW
WPGW  1440 kHz US IN PORTLAND          Day DIR  0.5  kW Pattern
WPGW  1440 kHz US IN PORTLAND          Nit NON  0.045 kW
WPGY  1580 kHz US GA ELLIJAY          Day NON  0.5  kW
WPHB  1260 kHz US PA PHILIPSBURG        Day NON  5.0  kW
WPHB  1260 kHz US PA PHILIPSBURG        Nit NON  0.034 kW
WPHE  690 kHz US PA PHOENIXVILLE        Day DIR  1.0  kW Pattern
WPHM  1380 kHz US MI PORT HURON         Day DIR  5.0  kW Pattern
WPHM  1380 kHz US MI PORT HURON         Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPHT  1210 kHz US PA PHILADELPHIA        Day NON 35.0  kW
WPHT  1210 kHz US PA PHILADELPHIA        Nit NON 35.0  kW
WPHT  1210 kHz US PA PHILADELPHIA        Unl NON 50.0  kW
WPIC  790 kHz US PA SHARON           Day NON  1.3  kW
WPIC  790 kHz US PA SHARON           Nit NON  0.058 kW
WPID  1280 kHz US AL PIEDMONT          Day NON  1.0  kW
WPID  1280 kHz US AL PIEDMONT          Nit NON  0.084 kW
WPIE  1160 kHz US NY TRUMANSBURG        Day DIR  5.0  kW Pattern
WPIE  1160 kHz US NY TRUMANSBURG        Nit DIR  0.31 kW Pattern
WPIN  810 kHz US VA DUBLIN           Day NON  4.2  kW
WPIP  880 kHz US NC WINSTON-SALEM       Day NON  1.8  kW
WPIT  730 kHz US PA PITTSBURGH         Day NON  5.0  kW
WPIT  730 kHz US PA PITTSBURGH         Nit NON  0.024 kW
WPJF  1260 kHz US SC GREENVILLE         Day NON  5.0  kW
WPJF  1260 kHz US SC GREENVILLE         Nit NON  0.015 kW
WPJK  1580 kHz US SC ORANGEBURG         Day NON  1.0  kW
WPJK  1580 kHz US SC ORANGEBURG         Day NON  3.3  kW
WPJK  1580 kHz US SC ORANGEBURG         Nit NON  0.022 kW
WPJL  1240 kHz US NC RALEIGH          Unl NON  1.0  kW
WPJM  800 kHz US SC GREER           Day NON  1.0  kW
WPJM  800 kHz US SC GREER           Nit NON  0.438 kW
WPJS  1330 kHz US SC CONWAY           Day NON  3.2  kW
WPJS  1330 kHz US SC CONWAY           Nit NON  0.023 kW
WPJX  1500 kHz US IL ZION            Day DIR  0.25 kW Pattern
WPJX  1500 kHz US IL ZION            Nit NON  0.002 kW
WPKE  1240 kHz US KY PIKEVILLE         Day NON  1.0  kW
WPKE  1240 kHz US KY PIKEVILLE         Nit NON  1.0  kW
WPKX  930 kHz US NH ROCHESTER         Day NON  5.0  kW
WPKX  930 kHz US NH ROCHESTER         Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPKY  1580 kHz US KY PRINCETON         Day NON  0.25 kW
WPKY  1580 kHz US KY PRINCETON         Nit NON  0.009 kW
WPKZ  1280 kHz US MA FITCHBURG         Day DIR  5.0  kW Pattern
WPKZ  1280 kHz US MA FITCHBURG         Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPLA  1380 kHz US NH PORTSMOUTH         Day NON  1.0  kW
WPLA  1380 kHz US NH PORTSMOUTH         Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPLB  1070 kHz US NY PLATTSBURGH        Day NON  5.0  kW
WPLK  800 kHz US FL PALATKA          Day NON  1.0  kW
WPLK  800 kHz US FL PALATKA          Nit NON  0.334 kW
WPLM  1390 kHz US MA PLYMOUTH          Day DIR  5.0  kW Pattern
WPLM  1390 kHz US MA PLYMOUTH          Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPLN  1430 kHz US TN MADISON          Day NON 15.0  kW
WPLN  1430 kHz US TN MADISON          Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPLO  610 kHz US GA GRAYSON          Day NON  1.5  kW
WPLO  610 kHz US GA GRAYSON          Nit NON  0.225 kW
WPLY  610 kHz US VA ROANOKE          Day DIR  5.0  kW Pattern
WPLY  610 kHz US VA ROANOKE          Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPMB  1500 kHz US IL VANDALIA          Day NON  0.25 kW
WPMB  1500 kHz US IL VANDALIA          Nit NON  0.002 kW
WPMH  1010 kHz US VA PORTSMOUTH         Day DIR  5.0  kW Pattern
WPMH  1010 kHz US VA PORTSMOUTH         Nit DIR  0.449 kW Pattern
WPMO  1580 kHz US MS PASCAGOULA-MOSS POIN    Day DIR  5.0  kW Pattern
WPMO  1580 kHz US MS PASCAGOULA-MOSS POIN    Nit DIR  0.051 kW Pattern
WPMZ  1110 kHz US RI EAST PROVIDENCE      Day DIR  5.0  kW Pattern
WPNA  1490 kHz US IL OAK PARK          Unl NON  1.0  kW
WPNH  1300 kHz US NH PLYMOUTH          Day NON  5.0  kW
WPNH  1300 kHz US NH PLYMOUTH          Nit NON  0.082 kW
WPNN  790 kHz US FL PENSACOLA         Day NON  1.0  kW
WPNN  790 kHz US FL PENSACOLA         Nit NON  0.066 kW
WPNS  1470 kHz US AL EVERGREEN         Day NON  1.0  kW
WPNS  1470 kHz US AL EVERGREEN         Nit NON  0.177 kW
WPNW  1260 kHz US MI ZEELAND          Day DIR 10.0  kW Pattern
WPNW  1260 kHz US MI ZEELAND          Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPOG  710 kHz US SC ST. MATTHEWS        Day DIR  1.0  kW Pattern
WPOL  1340 kHz US NC WINSTON-SALEM       Unl NON  1.0  kW
WPOM  1600 kHz US FL RIVIERA BEACH       Day DIR  5.0  kW Pattern
WPOM  1600 kHz US FL RIVIERA BEACH       Nit DIR  4.7  kW Pattern
WPON  1460 kHz US MI WALLED LAKE        Day DIR  0.67 kW Pattern
WPON  1460 kHz US MI WALLED LAKE        Day DIR  1.0  kW Pattern
WPON  1460 kHz US MI WALLED LAKE        Nit DIR  0.175 kW Pattern
WPON  1460 kHz US MI WALLED LAKE        Nit DIR  0.76 kW Pattern
WPOP  1410 kHz US CT HARTFORD          Day DIR  5.0  kW Pattern
WPOP  1410 kHz US CT HARTFORD          Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPOT  1500 kHz US TN TRENTON          Day NON  0.25 kW
WPOT  1500 kHz US TN TRENTON          Nit NON  0.006 kW
WPPA  1360 kHz US PA POTTSVILLE         Day DIR  5.0  kW Pattern
WPPA  1360 kHz US PA POTTSVILLE         Nit DIR  0.5  kW Pattern
WPPC  1570 kHz US PR PENUELAS          Day NON  1.0  kW
WPPC  1570 kHz US PR PENUELAS          Nit NON  0.126 kW
WPRA  990 kHz US PR MAYAGUEZ          Day NON  0.91 kW
WPRA  990 kHz US PR MAYAGUEZ          Nit NON  0.91 kW
WPRD  1440 kHz US FL WINTER PARK        Day NON  5.0  kW
WPRD  1440 kHz US FL WINTER PARK        Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPRE  980 kHz US WI PRAIRIE DU CHIEN      Day NON  1.0  kW
WPRE  980 kHz US WI PRAIRIE DU CHIEN      Nit NON  0.03 kW
WPRO  630 kHz US RI PROVIDENCE         Day NON  5.0  kW
WPRO  630 kHz US RI PROVIDENCE         Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPRP  910 kHz US PR PONCE           Day NON  4.4  kW
WPRP  910 kHz US PR PONCE           Nit NON  4.4  kW
WPRR  1680 kHz US MI ADA            Day NON 10.0  kW
WPRR  1680 kHz US MI ADA            Nit NON  0.68 kW
WPRT  960 kHz US KY PRESTONSBURG        Day NON  3.8  kW
WPRT  960 kHz US KY PRESTONSBURG        Nit NON  0.013 kW
WPRV  790 kHz US RI PROVIDENCE         Day NON  5.0  kW
WPRV  790 kHz US RI PROVIDENCE         Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPRX  1120 kHz US CT BRISTOL          Day NON  1.0  kW
WPRX  1120 kHz US CT BRISTOL          Nit DIR  0.5  kW Pattern
WPRY  1400 kHz US FL PERRY           Unl NON  1.0  kW
WPSE  1450 kHz US PA ERIE            Day NON  1.0  kW
WPSE  1450 kHz US PA ERIE            Nit NON  0.77 kW
WPSL  1590 kHz US FL PORT ST. LUCIE       Day NON  5.0  kW
WPSL  1590 kHz US FL PORT ST. LUCIE       Nit NON  0.063 kW
WPSN  1590 kHz US PA HONESDALE         Day NON  2.5  kW
WPSN  1590 kHz US PA HONESDALE         Nit NON  0.015 kW
WPSO  1500 kHz US FL NEW PORT RICHEY      Day NON  0.25 kW
WPSP  1190 kHz US FL ROYAL PALM BEACH      Day NON  0.69 kW
WPSP  1190 kHz US FL ROYAL PALM BEACH      Nit DIR  0.41 kW Pattern
WPTB  850 kHz US GA STATESBORO         Day NON  1.0  kW
WPTB  850 kHz US GA STATESBORO         Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPTF  680 kHz US NC RALEIGH          Day NON 50.0  kW
WPTF  680 kHz US NC RALEIGH          Nit DIR 50.0  kW Pattern
WPTK  850 kHz US NC RALEIGH          Day NON 10.0  kW
WPTK  850 kHz US NC RALEIGH          Nit DIR  5.0  kW Pattern
WPTL  920 kHz US NC CANTON           Day NON  0.5  kW
WPTL  920 kHz US NC CANTON           Nit NON  0.038 kW
WPTN  780 kHz US TN COOKEVILLE         Day NON  1.0  kW
WPTR  1240 kHz US NY SCHENECTADY        Unl NON  1.0  kW
WPTW  1570 kHz US OH PIQUA           Unl NON  0.25 kW
WPTX  1690 kHz US MD LEXINGTON PARK       Day NON 10.0  kW
WPTX  1690 kHz US MD LEXINGTON PARK       Nit NON  1.0  kW
WPUL  1590 kHz US FL SOUTH DAYTONA       Day NON  1.0  kW
WPUL  1590 kHz US FL SOUTH DAYTONA       Nit NON  0.032 kW
WPVL  1590 kHz US WI PLATTEVILLE        Day NON  0.97 kW
WPVL  1590 kHz US WI PLATTEVILLE        Nit DIR  0.47 kW Pattern
WPWA  1590 kHz US PA CHESTER          Day NON  2.5  kW
WPWA  1590 kHz US PA CHESTER          Nit DIR  1.0  kW Pattern
WPWC  1480 kHz US VA DUMFRIES-TRIANGLE     Day DIR  5.0  kW Pattern
WPWC  1480 kHz US VA DUMFRIES-TRIANGLE     Nit DIR  0.5  kW Pattern
WPWT  870 kHz US TN COLONIAL HEIGHTS      Day NON 10.0  kW
WPYB  1130 kHz US NC BENSON           Cri NON  1.0  kW
WPYB  1130 kHz US NC BENSON           Day NON  6.5  kW
WPYR  1380 kHz US LA BATON ROUGE        Day DIR  5.0  kW Pattern
WPYR  1380 kHz US LA BATON ROUGE        Nit DIR  0.062 kW Pattern
Updated Saturday May 6, 2017 at 10:45am